1/1

  DVS elektro

     obrt za elektroinstalacije i usluge

 

-izvodimo sve vrste instalacija

JAKE i SLABE struje:

 

   -gromobranske instalacije

 

   -portafonske instalacije

 

   -TV sustavi i VIDEO nadzor

 

   -izrada novih i adaptacija već

     postojećih strujnih instalacija

 

   -zamjena ploča sa KERAMIČKIM

    osiguračima u nove ormarića sa

    AUTOMATSKIM osiguračima

 

   -LED i RGB rasvjeta u INterijeru i

    EXterijeru